Klik bovenaan op een van de onderwerpen voor een
lijst Schriftverzen (met soms wat kort commentaar)

 

Al jaren maak ik, bij het lezen in de Schrift, notities voor mijzelf en ontstaan er vaak verzenlijsten (op onderwerp).
Een aantal van deze lijstjes heb ik online gezet zodat u/jij er misschien ook iets aan hebt.

Mijn doel met deze site is niet mensen te overtuigen van mijn visie, maar een hulp te bieden in het zoeken naar waarheid door middel van Schrift-verzen en gedachten.
Ik bid een ieder veel wijsheid toe en sta zeer open voor correcties (zie contact).

 

In de studies op deze site worden vaak orginele namen en titels gebruikt.

Veel gebruikte weergaven zijn bijvoorbeeld:

JHWH
De Naam van Elohiem, welke vaak met 'de HEERE' vervangen word.

Jesjoea (Jezus)

Sjaoel (Paulus)

Elohiem
Dit betekent 'machtige autoriteit', en wordt vaak (onterecht) vertaald met 'God'.

 

  Afkortingen:

Tenach (Oude testament)

NT (Nieuwe Testament)

HSV (Herziene Statenvertaling)

NBV (Nieuwe Bijbelvertaling)

NWV (Nieuwe Wereldvertaling)

 

 Op geen van deze studies zit copyright.        
Je bent vrij om te printen en te verspreiden etc.   

(vergeef me als je een spelfout of iets dergelijks tegenkomt)